Historie
Zakladatelem sokolnické skupiny je René Vrbický, který se o sokolnictví zajímá od svých jedenácti let, kdy lítal se svým prvním dravcem - poštolkou obecnou. V roce 1989 složil úspěšně sokolnickou zkoušku v Praze a stal se členem sokolnického střediska Nový Jičín. Po čtyřletém působení v Novém Jičíně ještě se svými pěti kolegy založil nové sokolnické středisko Opava, kdy se stal jeho vedoucím a je jím dodnes.
Vzhledem k tomu, že je René Vrbický i aktivním myslivcem, dozvědělo se o jeho zálibě i několik mysliveckých kolegů a přátel a navázali na Opavsku na výbornou spolupráci. Ta spočívala a dodnes spočívá i v podpoře sokolnictví a myslivosti pro veřejnost. Úplně první vystoupení s dravci proběhlo v MS Oldřišov, které pořádalo tradiční myslivecký ples. Psal se rok 1993 a od tohoto data se stávaly ukázky pro veřejnost pravidelnou aktivitou na významných akcích souvisejících s myslivostí a sokolnictvím. V této době však byla vystoupení stále pod hlavičkou střediska Klubu sokolníků Opava. Na základě zvýšeného zájmu a atraktivity těchto vystoupení, byla v roce 2007 založena sokolnická skupina Nyctea.
Na otázku proč zrovna Nyctea, je jednoduchá odpověď. I když se naše skupina zabývá převážně vystavováním a prezentací našich druhů dravců a sov, tak je v našem druhovém zastoupení i sovice sněžní, která se pro svoji atraktivitu stala symbolem naší skupiny. A protože název skupiny – „Sovice“ je poněkud fádní, byl pro název skupiny využitý latinský název této sovy – „NYCTEA“.
© 2014 Nyctea - sokolnická skupina. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil: Běžnýweb.cz